dimarts, 12 de novembre del 2013

El 49% diuen "sí" a la independència de Catalunya

Segons l'última enquesta feta per l'Institut de Ciències Polítiques i Socials de l'octubre citada pel diari ARA, es preveu que es mantindrien el 49% dels vots favorables a la independència de Catalunya mentre que el vot contrari perd adeptes del 29% el 2012 al 25% aquest any.
Gràfica de la intenció de vot en un referèndum.
Font: ICPS


Tal com es pot llegir a l'informe de l'Institut, la independència amplia el seu avantatge davant dels vots negatius ja que, a dia d'avui, el "sí" gairebé doblaria el "no". La independència o el continuar dins d'Espanya són les dues opcions que tenen més adeptes amb un 42% a favor de la separació de Catalunya de l'Estat espanyol i un 25% a favor de continuar-ne formant part; només un 18% estaria a favor d'un estat federal.

Gràfica del convenciment dels votants.
Font: ICPS
Amb totes aquestes dades sobre la taula s'ha de dir que els enquestats tenen força clara la seva posició respecte al futur de Catalunya ja que, com apunta l'enquesta, un 84% dels partidaris de votar a favor i el mateix percentatge dels de votar en contra, n'estan completament convençuts. Ara bé, si ens mirem els que ara mateix s'abstindrien, el 60% estan convençuts de la seva decisió mentre el 40% estarien dubtant. D'aquests últims, si els preguten què votarien en cas d'anar-hi, el 30% votaria a favor i el 48% en contra.

Robert Liñeira, autor de l'informe, explica a les conclusions que, tot i que encara hi ha moltes incògnites per resoldre respecte al referèndum sobre la independència de Catalunya, queden pocs catalans i catalanes que no tinguin clar sobre què votarien en una possible consulta. Sí que continua havent-hi aquells que dubten de les opcions del procés. Tot i així, amb l'estudi que ha realitzat, Liñeira conclou que l'última campanya electoral autonòmica va servir perquè molta gent es posicionés més cap a una banda o cap a l'altra.

Encara hi poden haver molts canvis però, de moment, amb el sondeig a la mà es pot dir que la independència continua guanyat adeptes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada